E-SHOP POUZE PRO REGISTROVANÉ B2B ZÁKAZNÍKY. Maloobchodní e-shop pro širokou veřejnost připravujeme - JIŽ BRZY! :-)
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 9-17 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 000 Kč bez DPH a máte dopravu ZDARMA
Nepropásněte naše NOVINKY!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme nejvýše 1x za 14 dní.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro B2B partnery

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují právní vztahy vznikající při uzavírání kupních smluv prostřednictvím on-line webových stránek www.simplypaper.cz (dále jen WS), mezi provozovatelem  Štěpánkou Odvárkovou, Čsl. armády 50/65, 250 91 Zeleneč, IČ: 87145383 (dále jen Prodávající) na straně jedné a Vámi, kupujícím na straně druhé (dále jen Kupující).

1. Definice a obecná ustanovení

1.1.       Kupující je každá fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná nakupovat v rámci WS a v               rámci smluvních vztahů z těchto VOP vystupuje jako podnikatel ve smyslu § 420 OZ.

1.2.       OZ je zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.3.       Zbožím se rozumí sortiment prodávaný prostřednictvím WS.

1.4.       Celkovou cenou se rozumí celková cena za zboží dle kupní smlouvy, navýšená o cenu dodání,               balného, pojištění a všechny relevantní poplatky a daně.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Provedení objednávky. Objednávka zboží může být po předchozí registraci Kupujícím a schválení registrace Prodávajícím provedena:

  1. a) prostřednictvím WS
  2. b) prostřednictvím e-mailu
  3. c) telefonicky

Před odesláním objednávky prodávajícímu prostřednictvím WS může Kupující několikrát zkontrolovat a případně změnit vstupní údaje, které do objednávkového formuláře vložil. Kupující může zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky.

2.2  Odeslání objednávky. Provedením objednávky Kupující uskuteční nabídku na uzavření kupní smlouvy.

2.3 WS Prodávajícího obsahují průběžně aktualizovaný souhrn zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,
a to včetně uvedení nezávazných doporučených maloobchodních cen jednotlivého nabízeného zboží.

Velkoobchodní ceny, za které Kupující nakupuje zboží od Prodávajícího, jsou na rozhraní WS viditelné
až po registraci velkoobchodního partnera, o kterou  Kupující může zažádat prostřednictvím e-mailu, telefonu, nebo registrací prostřednictvím registračního formuláře umístěného na WS Prodávajícího.

Na základě této žádosti Prodávající, pokud možnost registrace k velkoobchodní spolupráci schválí, upraví cenovou hladinu pro kupujícího v internetovém obchodě. Po následném opětovném přihlášení do internetového obchodu se kupujícímu zobrazí odpovídající velkoobchodní ceny.

2.4  Nastavená velkoobchodní sleva je platná pouze v případě, že Kupující v každé jednotlivé objednávce objedná minimální stanovené množství zboží.

2.5  O výši minimálního množství je Kupující vždy seznámem při zahájení spolupráce. Prodávající může minimální množství kdykoli změnit. O této změně bude své stávající zaregistrované obchodní partnery vždy informovat emailem na emailovou adresu Kupujícího, kterou uvedl při registraci.

2.6  Prezentace zboží. Zboží Kupující objednává na základě prezentace zboží, které je umístěné na WS. Prezentace zboží však není nabídkou k uzavření kupní smlouvy – ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.7  Nedostupnost zboží. Kupující bere na vědomí, že informace o dostupnosti uvedené u zboží na Portálu jsou informativní a předpokládané. Prodávající není schopen garantovat, že všechno zboží, které je součástí objednávky, bude předmětem uzavřené kupní smlouvy. V takovém případě Prodávající upozorní Kupujícího
o nedostupnosti zboží a Kupující je oprávněn učinit novou, upravenou objednávku. Kupní smlouva je vždy uzavřena až okamžikem potvrzení upravené objednávky ve smyslu 2.3 těchto VOP.

2.8  Limity zboží. Prodávající je oprávněn stanovit maximální i minimální limity odběru u jednotlivého zboží.

2.9  Uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Potvrzení objednávky bude učiněno písemným potvrzením zaslaným na email Kupujícího. Prodávající není povinen nabídku Kupujícího přijmout.

2.10 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (objednané množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V takovém případě se neuplatňuje ustanovení odst. 2.5. obchodních podmínek a návrh na uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se má za přijatý teprve doručením vyžádaného dodatečného potvrzení objednávky prodávajícímu.

2.11  Kupní smlouvu lze sjednat rovněž individuálně, případně též nikoliv prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. V takovéto smlouvě lze sjednat ustanovení odchylná, která mají přednost před těmito obchodními podmínkami. Není-li však výslovně dohodnuto jinak, tyto obchodní podmínky se aplikují i na kupní smlouvy uzavřené dle tohoto odstavce.

2.12  Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy je Prodávající povinen dodat Kupujícímu ujednaným způsobem objednané zboží a Kupující je povinen si zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu celkovou cenu.

2.13  Změny kupní smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze
na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

2.14  Výhrada vlastnického práva. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího nejdříve okamžikem úplné úhrady celkové ceny

2.15  Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě,
že Prodávající nesplní dodací lhůtu ke zboží.

2.16  Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že:

     a) dojde k vyčerpání zásob objednaného zboží,

     b) Kupující zneužije objednávkového systému WS,

     c) Kupující uvede chybné údaje při objednávání zboží, dojde k objednání zboží za cenu výrazně               nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chybu               našich WS;

     d) zboží se již nevyrábí a nelze jej tedy doručit;

     e) pořizovací cena vstupních materiálů, komponentů, obalů apod. od externích dodavatelů                       prodávajícího se výrazným způsobem změní;

      f) nastanou další skutečnosti hodné zvláštního zřetele.


3. Dodací podmínky

3.1  Způsob dodání zboží. Zboží je dodáváno následujícími způsoby:

     a) doručením zboží prostřednictvím externího dopravce

     b) doručení zboží Prodávajícím - závozem (v případě, že dodací adresa Kupujícího je v okruhu
         5 km od sídla Prodávajícího, avšak tento způsob dopravy je možný pouze po předchozí                       domluvě a odsouhlasení Prodávajícím.

3.2  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.3  Převzetí zboží. Zboží je Kupující povinen převzít na ujednaném místě v obvyklé době. Pokud má být zboží dodáno pomocí závozu, je povinen jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží Kupující nepřevezme, vznikne Prodávajícímu právo od smlouvy odstoupit a právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud bude zboží Prodávajícím dodáváno opakovaně, má právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

3.4  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.5  Dodací lhůta. Prodávající se zavazuje předat objednané zboží přepravci co nejdříve od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 14 pracovních dnů od přijetí platby, v případě platby na dobírku do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím.

4. Cena a platební podmínky

4.1  Prodávající je plátcem DPH

4.2  Složení cen. WS obsahují maloobchodní a velkoobchodní ceny. Velkoobchodní ceny na WS jsou uvedeny s DPH i bez DPH. Maloobchodní ceny (pokud jsou uvedeny) jsou uvedeny včetně DPH.

4.3  Platební metody. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:

     a) bankovním převodem na účet Prodávajícího

     b) v hotovosti při převzetí zboží

4.4  Cena dodání. Všechny ceny na WS jsou uvedeny bez ceny dopravy, balení a pojištění – výše těchto cen je prezentována v rámci WS v sekci „doprava“.

4.5  Změny cen. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen pro případ budoucích objednávek a to kdykoliv bez nutnosti předchozího oznámení.

4.6  Splatnost celkové ceny. Celkovou cenu jste povinni uhradit nejpozději k okamžiku dodání zboží. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

4.7  Elektronická fakturace. Pro ulehčení komunikace souhlasíte, že faktury a doklady o zaplacení Vám budou zasílány výhradně elektronickou formou, a to na emailovou adresu zadanou při registraci.

5. Záruka a reklamace

5.1  Kontrola obsahu zásilky. Kupující je povinen ihned po převzetí zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost zásilky, prověřit neporušenost originálních firemních přelepek a zkontrolovat úplnost obsahu dle přiložené faktury či dodacího listu. V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni
o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. Za vadu zásilky je považováno především:

     a) nedodání správného množství zboží

     b) dodání jiného zboží, než bylo objednáno

     c) mechanické poškození zboží nebo obalu při přepravě

5.2  Reklamace obsahu zásilky. V případě, že se vyskytla vada zásilky, je Kupující oprávněn u Prodávajícího uplatnit reklamaci zásilky. Reklamaci zásilky po uvedení vad v přepravním listu je nutno uplatňovat písemně ihned při předávání zásilky, pro urychlení je akceptováno současné zaslání reklamačního dopisu e-mailem.

V případě uplatnění oprávněné reklamace dodávky Kupujícím ve smyslu nekompletnosti dodávky podle přepravního listu nebo záměny sortimentu vzniklé u Prodávajícího, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny Prodávajícím. Nebudou-li vady zásilky uplatněny dle tohoto ustanovení, nebude taková reklamace ze strany Prodávajícího přijata. V případě uznané reklamace Prodávající vrátí cenu reklamovaného zboží, přičemž toto je jediný nárok, který může Kupující vůči Prodávajícímu v tomto případě požadovat.

5.3  Kontrola vad zboží. Bezodkladně po přejímce zásilky je Kupující povinen provést kontrolu zboží, zda nemá vady. Vady je Kupující povinen vytknout ihned po tom, co mohl vadu při vynaložení přiměřené pozornosti odhalit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

5.4  Reklamace vad zboží. Ihned po odhalení vad zboží je Kupující povinen uplatnit nároky z vad vůči Prodávajícímu, a to prostřednictvím reklamačního oddělení Prodávajícího. Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží Prodávajícímu. V případě uznané reklamace Prodávající vrátí cenu reklamovaného zboží, přičemž toto je jediný nárok, který může Kupující vůči Prodávajícímu v tomto případě požadovat.

5.5  Výjimky z odpovědnosti za vady zboží. Prodávající neodpovídá za vady zboží především, pokud:

     a) vada zboží vznikla nevhodným používáním, nakládáním či skladováním zboží;

     b) Kupující mohl a měl vadu odhalit při kontrole obsahu zásilky a neuplatnil vady v rámci                         reklamace obsahu zásilky;

     c) pro tyto vady byla poskytnuta sleva z ceny zboží;

     d) vada byla způsobena zásahem neoprávněné osoby.

6. Vyloučení odpovědnosti

6.1  Rozsah poskytování služby. Při provozování WS není garantována žádná minimální dostupnost. WS mohou být dočasně nebo trvale nedostupné, vcelku nebo zčásti. Jejich uživatelské rozhraní, vzhled či funkcionalita se mohou měnit nebo mohou být odstraněny, a to na základě našeho jednostranného uvážení, které nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.

6.2.  Vyloučení odpovědnosti. V rozsahu dovoleném platnou právní úpravou Kupující souhlasí s tím,
že Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu, která by Kupujícímu mohla vzniknout v souvislosti
s provozováním WS či kupní smlouvou a také se sjednaným omezením výše náhrady případné takové škody částkou 0 Kč.

7. Rozhodné právo a řešení sporů

7.1.  Rozhodné právo. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z těchto VOP se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu s vyloučením kolizních norem.

7.2  Smírné řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě kupní smlouvy řídící se těmito VOP nebo v souvislosti s ní, včetně sporů
o výklad či platnost, a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů.

7.3  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4. Sudiště. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k jednání dle odst. 7.2 VOP, bude tento spor rozhodován věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky.

8. Závěrečná ustanovení

8.1  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající
z obecně závazných právních předpisů.

8.3  Započtení pohledávek. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli pohledávku vůči Prodávajícímu na cenu za zboží.

8.4  Zřeknutí se nároků a prodlužování lhůt. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoli ustanovení kupní smlouvy řídící se těmito VOP, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání
se nároku z kteréhokoli jiného ustanovení, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoli závazku nebude považováno
za prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku nebo jakéhokoli jiného závazku. Neuplatnění
či prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo jakékoli podmínky nebude vykládáno tak, že se jich oprávněná smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se jakéhokoli práva nebude účinné, nebude-li písemné.

8.5  Zákaz postoupení. Kupující není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řídící se těmito VOP třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
Veškerá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řídící se těmito VOP přecházejí, pokud
to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

8.6  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.7  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Takovou změnou však nejsou dotčena práva a / nebo povinnosti stranám již vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8.8  Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.9  Kupující je vždy povinen informovat prodávajícího o tom, že jeho zboží hodlá nabízet na zahraniční trhy, a vyžádat si k tomuto předem písemný souhlas prodávajícího. Prodávající není povinnen takový souhlas udělit. Kupující bere na vědomí, že účelem tohoto ujednání je rozdílná cenová politika prodávajícího na zahraničních trzích a dále případné závazky prodávajícího vůči stávajícím zahraničním partnerům či zákazníkům.

8.10  Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodnímu podmínkami seznámil
a souhlasí s nimi. Za odeslání objednávky je považována i telefonická objednávka.

 

Tato verze velkoobchodních podmínek se označuje jako 01/2023 a je platná a účinná od 06. 01. 2023.

Příloha: Reklamační protokol

 

Nepropásněte naše NOVINKY!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme nejvýše 1x za 14 dní. 

 

STAŇTE SE NAŠÍM PARTNEREM  

 

Přidejte se k nám!

Jestliže máte zájem odebírat naše originální výrobky PRO VAŠI PRODEJNU,
vyplňte prosím formulář a proveďte registraci.

My se Vám v nejbližší době ozveme s dalšími informacemi. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ  

 

 

 

 

© Copyright 2021 - 2023 / Simplypaper.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz